Bevidst Lederskab

DEN TRANSFORMATIVE SAMTALE

Find svar i dit hjerte og tag inspireret handling

Den Transformative Samtale

 

Har du også brug for at løse en personlig udfordring eller komme videre med at virkeliggøre et projekt eller en drøm i dit arbejdsliv? Vil du opleve det værdifulde i at være tro mod dig selv?

 

Den Transformative Samtale tager dig ind i dig selv, ind i krop og hjerte. Mere end 90% af alle, som har været igennem samtalen, har oplevet i høj eller meget høj grad, at få kontakt med noget dybere i sig selv. De har alle:

 • Fået udvidet bevidsthed

 • Oplevet større autencitet

 • Fundet positive ressourcer

 • Styrket deres kreativitet

 • Blevet inspireret til konkrete handlinger

Den Transformative Samtale leder dig frem til dit ægte jeg, så du kan skabe positive forandringer og forløse dit fulde potentiale, personligt eller i dit arbejdsliv. Med udvidet bevidsthed vil du opleve og føle, hvordan du kan løse den situation, du står i.

Du kommer helt ind i krop og hjerte og mærker dig selv, du finder ind til det, der kan hjælpe dig videre i din proces. Du får lov at anerkende det, der er i dig og omfavne det, samtidig med at du finder frem til nye veje for dig til at komme videre. Du vil opleve:

 • Udvidet bevidsthed: Kontakt med ny bevidsthed, indsigt og erkendelse af blindspots, nye perspektiver ogmuligheder.
   

 • Større autenticitet: Kontakt med din essens, dit hjerte og din motivation til at være dig selv og være tro imod dig selv.
   

 • Positive ressourcer: Kontakt til positive, stærke mentale og følelsesmæssige ressourcer, der gør dig mere ressourcestærk.
   

 • Styrket kreativitet: Kontakt til kreative inspirationer, tanker, ideer og løsninger, der kan hjælpe dig i videre i din proces.
   

 • Inspireret handling: Kontakt til indre commitment og inspiration til konkrete autentiske handlinger, der øger motivation, mod og handlekraft og hjælper dig fremad i din proces.

Hvad får du ud af det?

”Den Transformative Samtale har, i modsætning til andre former jeg har prøvet, vist mig den klare vej, gennem mine bevidsthedslag og ind til en essenskerne og herfra videre til konkret handling. Sovset ind i mit eget tankespind, var det pludseligt en kæmpe øjenåbner at mærke vejen indad som uendelig.”

”Jeg fik indsigt i kilden til mit aktuelle problem og mærkede befrielsen ved slippe de stærke begrænsninger, som jeg har fastholdt mig selv i.”

”Den Transformative Samtale gav mig en dybdegående indsigt i mine mentale barrierer og satte mig i stand til at hente min indre styrke frem.” 

”Den transformative samtale arbejder sig overraskende hurtigt ind til de blokeringer, der hindrer en i at nå ens fulde potentiale. Den åbner mange døre til indsigt, hvis du er villig til at følge flowet og er ærlig i dine besvarelser.”

Hvordan foregår det?

Du vil opleve en struktureret samtale inddelt i 6 faser. Hele samtalen igennem får du tid til at mærke efter og reflektere. Sådan finder du svarerne i hjertet. Du får fokus på dit åndedræt, så samtalen virker rolig og forløsende, efterhånden som du finder ind i dit indre.

 ”Rammen var tydelig. Det skabte en tryghed om forløbet, så det for mig, var nemt at lade mig guide og følge processen. Noget andet er spørgsmålenes kvalitet af dybde, samt at der blev "tvunget" tid til sansning af svaret i kroppen, fremfor hovedets hurtige pladespiller-svar. For mig gav det mig mulighed for netop at mærke andre svarkvaliteter - OG - jeg følte mig "ikke forkert" i min altid langsomme sansende måde at svare på.”

Ud fra min erfaring har jeg samlet de bedste elementer i Den Transformative Samtale. Metoden bygger på den filosofi og forskning, der viser, at når vi er ægte og tro imod os selv, bliver vi gladere, roligere, får mere positiv energi, bedre flow, større kreativitet og inspiration, mere mod og handlekraft. Den transformation vil du også opleve.

Hvem er din erfarne coach? 
Gennem de seneste 17 år har jeg studeret og arbejdet med personlig udvikling, high performance psykologi og spiritualitet. Jeg er uddannet dynamisk terapeut, professionel coach, life coach og NLP master. Jeg brænder for at finde og udvikle metoder og redskaber, der skaber dyb transformation og frigørelse af dit sande potentiale. Jeg vil give dig muligheden for at skabe det bedst mulige liv for dig selv. 
Har du brug for at vide mere om mig og min baggrund, kan du finde det her.

” At lytte er en stor kunst, og jeg følte mig hørt og imødekommet på en meget konstruktiv og hjertelig måde. Mine svar brugte han til at bygge videre på det næste spørgsmål, og det gav mening på et dybere plan.”


”Anders var troværdig. Jeg blev både glad og rørt, og at komme i kontakt er super vigtigt. ”


”Samtalen var meget dybdegående med god tid til reflektion, og Anders guidede mig godt og sikkert gennem hele forløbet.”

Find svar i dit hjerte og tag inspireret handling


Jeg inviterer dig til at investere 90 minutter i dig selv og en dyb meningsfuld samtale, der vil gøre en forskel og frembringe positive forandringer. 

 

Pris: 750,-

 

Du kan vælge mellem en personlig session med mig i Svendborg eller på telefon.

 

Spørg efter en samtale ved at udfylde kontaktformularen. Du er også velkommen til at skrive, hvis du har brug for svar på spørgsmål, inden du bestemmer dig. Jeg vender tilbage hurtigst muligt, så vi kan aftale en tid til din transformative samtale, og du kan handle autentisk ud fra dit hjerte i den situation, du står i.

Jeg glæder mig til at møde dig

 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon

Anders Søndergaard © 2020   info@anderssondergaard.dk  Tlf. 26 80 13 09