New banner 2.jpg

Practitioner i

Bevidst Lederskab

Adgang til FRED, FRIHED og FLOW

ÆGTE - Practitioner i Bevidst Lederskab er et unikt udviklingsforløb designet til ledere og selvstændige der er klar til at udskifte reaktivitet og begrænsning med frihed og glæde

Dit Udbytte

 • Du udvikler bevidsthed og indre ressourcer der giver dig adgang til at tænke, agere og handle på en ny måde med større autenticitet, frihed og power 

 • Du re-designer mentale konstruktioner der udskifter indre selvkritik, frygt, fastlåsthed og kamp med selvkærlighed, fred, frihed og flow

 • Du skaber klarhed og handler på de drømme og mål der kommer fra dit inderste og betyder mest for dig i dit arbejdsliv

 • Du bliver væredygtig og skaber bedre bæredygtige resultater mere effektivt

Hvad er filosofien bag Practitioner-programmet? 

Som mennesker eksisterer vi indenfor mentale konstruktioner og reaktivt materiale bestående af fastlåste beslutninger, historier og følelser i underbevidstheden. Det styrer, hvordan vi oplever den situation, vi står i, samt vores adfærd, handlinger og resultater. 

 

Hvad er Practitioner-programmet? 

Practitioner-programmet er et inspirerende, udfordrende og udviklende program, som graver flere spadelængder dybere, end nogen generisk selvhjælpsbog kan. Det er en personlig lærings- og udviklingsproces, som kræver stor vilje og motivation, indefra og udefra. Gennem procesredskaber og øvelser når du derned, hvor du får bevidsthed på de mentale konstruktioner og det reaktive materiale i din underbevidsthed, der skaber de begrænsninger, du oplever, og som holder dig tilbage. 

Sæt dig selv fri til at være den du er og fri til at udleve dine drømme

Processerne og øvelserne giver dig en helt ny adgang til at sætte dig selv fri til at være den du er, og agere fra indre tilstande af kærlighed, fred, frihed og flow. Herfra vil du løse dine udfordringer og omsætte din indre udvikling til proaktive handlinger, der gør en markant positiv forskel i dit arbejde og i dit personlige liv.

Practitioner Proces historie

”Jeg indså, at jeg i lang tid havde begrænset mig selv ved at kæmpe mod min virkelighed og forsøge at forcere resultater frem fra et helt forkert sted i mig selv. Jeg havde stækket mine egne vinger og begrænset min frihed. Det er én af de indsigter, jeg har fået på forløbet, og som dagligt gør en stor forskel for mig. Hvis vi er i konflikt med virkeligheden, taber vi altid. Når vi accepterer, anerkender og værdsætter det, der er, kan vi sætte os selv fri.”  

Untitled2.png
ELLENS HISTORIE
Fra stækkede vinger til smuk svane
Ellen Elsnab, Brand New Day

Følg i fodsporene fra tidligere deltagere

Andre har gået vejen før dig. Her kan du se, hvor positivt de otte deltagere fra det første hold har vurderet deres udbytte af forløbet.
Deltagerne har oplevet, at gå fra tanke til handling, og at det har ført til nye positive forandringer. Det kan du også gøre.

Udvidet bevidsthed

Kontakt med ny bevidsthed, indsigt og erkendelse af blindspots, nye perspektiver og muligheder 

Større autenticitet 

Kontakt med din essens, dit hjerte og motivation til at være tro imod den, du virkelig er. At være ægte 

Positive ressourcer 

Kontakt til positive, stærke mentale og følelsesmæssige ressourcer, der gør dig mere ressourcefuld 

Styrket kreativitet 

Kontakt til kreative inspirationer, tanker, ideer og løsninger, der kan hjælpe dig i processen med at løse din udfordring eller virkeliggøre dit projekt, mål, drøm 

Inspireret handling 

Indre commitment og inspiration til konkret(e) autentiske handling(er), der øger motivation, mod og handlekraft og hjælper dig i processen med at løse din udfordring eller virkeliggør dit projekt, mål, drøm

4.5

4.6

4.5

4.0

4.6

Ved at gennemføre Practitioner- programmet og de personlige processer vil du opleve: 

 • Øget selvkærlighed og selvværd

 • Større frihed til at udtrykke hele dig

 • Dybere indre tilstande af fred og ro

 • Større mental og følelsesmæssig frihed 

 • Øget spirituel flow, hvor du evner at være med virkeligheden, som den er

 • Dybere centrering og nærvær i krop, sind og sjæl

 • Øget indre styrke, fokus, mod og målrettethed

 • Bedre kontakt til din intuition og evne til at handle på den

 • Bedre kontakt til din iboende visdom og kreativitet og handle på den

 • Øget handlekraft på at udfolde dit uforløste potentiale og udleve dine drømme

 • Mere ærlighed og autenticitet i dine relationer og kommunikation

 • Hverdage med mere energi, tillid, lethed, glæde og mening 

 • Bedre og bæredygtige resultater i dit arbejde og dit personlige liv

Hvordan er holdet? 

På holdet er I en mindre gruppe af ligesindede ledere og selvstændige. I bidrager hver især med det bedste, I kan. I vil alle gå i dybden og arbejde med de personlige og arbejdsrelaterede temaer, det vil betyde mest for jer at skabe en positiv udvikling indenfor. Der er gruppeøvelser undervejs, og I deler indsigter og reflektioner med hinanden efter øvelserne. 

Hvordan er stemningen?

Der er en hyggelig, varm og rolig atmosfære. Vi deler med hinanden i en gensidig respekt, fortrolighed og tillid. Med en grundlæggende intention om at hver deltager gennemgår en personlig positiv udvikling, og skaber bedre bæredygtige resultater personligt og arbejdsmæssigt. 

Hvordan foregår forløbet? 

Undervisningen er oplevelsesorienteret og sker gennem træning og arbejde med din bevidsthed, selvrefleksion, indre arbejde, commitment, anerkendelse, accept, værdsættelse, coaching, deling i plenum, meditation, personlig praksis, proaktive handlinger. Alt sammen nøgleord, der er vigtige, for at du kan udvikle dig.    

Sådan lærer du at udvikle Bevidst Lederskab 

Gennem Practitioner programmet øger du din bevidsthed og udvikler dine indre ressourcer igennem træning i de 9 personlige kompetencer i Bevidst Lederskab. Du lærer:

Kompetence 1: Centreret Nærvær

Hvordan udvikler jeg centreret nærvær, så jeg er mere nærværende i nuet og kan blive mere tryg, modig og konstruktiv i udfordrende og udviklende situationer?

Kompetence 2: Klar Bevidsthed 

Hvordan får jeg en mindfuld tilstand i tanker, følelser og adfærd, så jeg kan skifte autopiloten ud med effektivitet og bedre præstationer?

Kompetence 3: Autentisk Adfærd

Hvordan dropper jeg facaden, så jeg kan udtrykke, den jeg virkeligt er – både sårbarhed og  styrker, holdninger og ønsker, grænser og behov – så jeg udlever min naturlige, autentiske  power?

Kompetence 4: Følelsesmæssig Empowerment

Hvordan udvikler jeg følelsesmæssig robusthed og dybere ro, så jeg undgår at undertrykke mine følelser, men samarbejder med dem og udtrykker dem?

Kompetence 5: Mental Empowerment

Hvordan kan jeg transformere mine begrænsende, ubevidste antagelser og overbevisninger til mental robusthed, styrket mod og handlekraft?

Kompetence 6: Relationel Empowerment

Hvordan afkoder jeg mine egne projektioner og bruger dem konstruktivt til at skabe ærlighed, autenticitet og tillid i min kommunikation og relationer?

Kompetence 7: Intuitiv Sansning

Hvordan lytter jeg til min inderste stemme og mit højeste potentiale, når jeg skal træffe beslutninger og prioritere, men også løse udfordringer mere effektivt og opnå mine mål på  kreative måder?

Kompetence 8: Geni Kompetence

Hvordan identificerer og bruger jeg min geni-kompetence, så den er koblet sammen med mit why, og jeg kan skabe en dybere mening og større succes i mit arbejdsliv?

Kompetence 9: Inspireret Handling

Hvordan aktiverer og frisætter jeg den kraft og det potentiale, der ligger i at handle fra et hjerte, hoved og krop, der er kongruent?

Hvem er din erfarne underviser?

Den vigtigste erfaring er, at jeg selv har gået vejen. Jeg har bevæget mig fra at leve, arbejde og skabe resultater ydrestyret til at leve, arbejde og skabe resultater fra indre tilstande af kærlighed, fred, frihed og flow. 
 
Min mission og passion er at inspirere, coache og træne bevidste ledere og selvstændige i at leve og arbejde bevidst, autentisk, ressourcefuldt og kreativt, så de udlever deres potentiale og drømme gennem deres arbejde, og skaber størst mulig trivsel og livskvalitet som mennesker.
 
Det bidrager positivt til at skabe en verden vi alle vil elske at leve og arbejde i, hvilket er min vision
 
Jeg har gennem de seneste 18 år arbejdet med udvikling af mennesker. Jeg er blandt andet uddannet dynamisk terapeut, professionel coach, life coach og NLP master. 

Du kan læse mere om mig og min baggrund HER  

" Anders har et talent for at se bag en facade - se hvad der egentlig foregår i en person, i en bestemt situation. Han er desuden tillidsvækkende på et højt niveau"

"Anders har en unik evne til at holde sig ude af deltagernes drama og til at stille de dybtegående spørgsmål, som kommer helt ind til kernen af problemet - helt der ind, hvor man faktisk kan løse det"

"Anders kan med ubegrænset empati, dyb ro og kontakt gøre alle deltagere trygge, så det er muligt at begive sig ud i ukendt land"

"Anders er utrolig nærværende på en naturligt kærlig og medmenneskelig måde"

Gå ud i verden med guld.

"Jamen, sådan helt enkelt, så er vi blevet bombarderet med, "at vi ikke skal gøre, sige eller være på en bestemt måde for at vi er ok" og virkeligheden er som virkeligheden er. Det er bare guld værd at gå ud i verden med :-)"

Selvstændig 

"Practitioner i Bevidst Lederskab er et forløb, hvor jeg er vokset som menneske, både på det personlige plan og i mit arbejdsliv. Uanset min motivation for at deltage, så har det givet mig indsigt i, hvordan og hvorfor vi mennesker reagerer, som vi gør i en given situation. Gennem forløbet har jeg fået helt konkrete værktøjer til at tage de beslutninger, der betyder noget for mig. Det har givet mig energi og handlekraft, både i mit arbejdsliv og på det personlige plan. Jeg ved nu, hvordan jeg fylder mit liv med handlinger, der giver glæde til gavn for mig selv og mine omgivelser.”
Diana Roed
 

 
”Practitioner i Bevidst Lederskab er et forløb, der har fået skabt fokus og proaktive handlinger, som har vækket mit potentiale på en helt ny måde. Før følte jeg, at jeg måtte knokle, men nu går jeg med lethed, som skaber et flow fyldt med energi og glæde. Godt for sådan en som mig, der har haft tendens til at være meget hård ved mig selv og være styret af, hvad jeg kan præstere. Nu er jeg blevet fyldt med lethed og glæde og en tiltro til mig selv og mine evner – noget som ikke altid har været lige let, når ambitionerne er høje og tålmodigheden lav. Jeg kan mærke, at noget dybt i mig, som er svært at sætte ord på, er faldet på plads.” 

Christina Bonita, Selvstændig

Og så til alt det praktiske

Pilotholdet har opstart i oktober 2020 i København

Varighed: 9 dage – 3 x 3 dage
Dag 1+2: 09.30 – 21.00
Dag 3: 09.00 – 16.30


Datoer:
Modul 1: 22-24 oktober 2020
Modul 2: 19-21 november 2020
Modul 3:   7 - 9  januar 2021

 

Maks. 12 deltagere på holdet.

Din investering er en skarp kampagnepris: 8.500,- + moms 
Det betyder, at du sparer hele 6000,- danske kroner. Årsagen er simpel: Det er et pilothold. Jeg går på ingen måde på kompromis med kvaliteten, men den erfaring og feedback, du giver mig ved at deltage, er uvurderlig. Som tak, får du det til en skarp kampagnepris.

Det får du:
9 dages intensiv træning og undervisning I Bevidst Lederskab (91,5 timer)
Undervisningsmaterialer

Invitation til lukket FB Practitioner gruppe med de andre deltagere 
Fuld forplejning: kaffe, the, vand, frokost, frugt, kage og let aftensmad
Et tæt, udviklende fællesskab med mig og ligesindede bevidste ledere og selvstændige


Sted:

Silent Mind Circle
Ved Slusen 30
2300 København

 

”Programmet "Practitioner i bevidst lederskab" har hjulpet mig til en mere ægte, autentisk væremåde, både i forbindelse med private- og arbejdsmæssige relationer. Programmet har åbnet for en masse muligheder og givet mig mod på at handle på mine idéer og turde tænke dem større. Jeg har fået et dybere, mere indholdsrigt og autentisk forhold til mennesker omkring mig, og jeg oplever generelt større integritet og åbenhed i mit liv.”
Frederikke Sofie Hansen, Selvstændig

Interesseret, nysgerrig eller klar til at tilmelde dig?

Udfyld kontaktformularen herunder. Så vender jeg tilbage hurtigst muligt med en invitation til en gratis, uforpligtende afklarede samtale omkring den situation, du står i personligt og arbejdsmæssigt. Sammen finder vi frem til, om Practitioner-formatet og forløbet kan give dig det udbytte, du ønsker og har brug for i dit arbejdsliv.

Er du i overvejelsesfasen? Så book gerne en samtale med mig – det er uforpligtende. Så tager vi en snak, og du får min vurdering af, om det er noget for dig. 


Jeg glæder mig til at byde dig velkommen på pilotholdet, og til at opleve den positive effekt det vil skabe i dit liv og arbejde når du sætter dig selv fri til at være den du er, og fri til at handle på dine drømme. Kh. Anders
 

 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon

Anders Søndergaard © 2020   info@anderssondergaard.dk  Tlf. 26 80 13 09