Pilotworkshop: Den Transformative Samtale 

Find svar i dit hjerte, og tag inspireret handling 

Skal du have en af de gratis pladser til workshoppen og få inspiration, klarhed og handlekraft?

Har du brug for at løse en personlig udfordring eller komme videre med at virkeliggøre et projekt eller en drøm i dit arbejdsliv? Vil du opleve det værdifulde i at være tro mod dig selv?

 

”Den Transformative Samtale har, i modsætning til andre former jeg har prøvet, vist mig den klare vej, gennem mine bevidsthedslag og ind til en essenskerne og herfra videre til konkret handling.”

 

Den Transformative Samtale Workshop giver dig tid til refleksion, at være i proces, komme i kontakt med noget dybere. Det giver dig mulighed for at finde svaret i dit hjerte, så du får kontakt med dit inderste. Den proces sker på samme tid for dig og de andre deltagere. Derfor vil du opleve en stærk kraft og energi i rummet, som gør din oplevelse og udbytte endnu stærkere.

Det får du ud af workshoppen 

Mere end 90% af alle, som har været igennem den individuelle samtale, har oplevet at få kontakt med noget dybere i sig selv. De har alle:

 • Fået udvidet bevidsthed: Kontakt med ny bevidsthed, indsigt og erkendelse af blindspots, nye perspektiver ogmuligheder.
   

 • Oplevet større autenticitet: Kontakt med din essens, dit hjerte og din motivation til at være dig selv og være tro imod dig selv.
   

 • Fundet positive ressourcer: Kontakt til positive, stærke mentale og følelsesmæssige ressourcer, der gør dig mere ressourcestærk.
   

 • Styrket deres kreativitet: Kontakt til kreative inspirationer, tanker, ideer og løsninger, der kan hjælpe dig i videre i din proces.
   

 • Blevet inspireret til konkrete handlinger: Kontakt til indre commitment og inspiration til konkrete autentiske handlinger, der øger motivation, mod og handlekraft og hjælper dig fremad i din proces.

 

Du får lov at anerkende det, der er i dig og omfavne det, samtidig med at du finder frem til nye veje for dig til at komme videre. Du bliver ledt frem til dit ægte jeg, så du kan skabe positive forandringer og forløse dit sande potentiale, personligt eller i dit arbejdsliv.

”Jeg fik indsigt i kilden til mit aktuelle problem og mærkede befrielsen ved slippe de stærke begrænsninger, som jeg har fastholdt mig selv i.”

”Den Transformative Samtale gav mig en dybdegående indsigt i mine mentale barrierer og satte mig i stand til at hente min indre styrke frem.” 

”Den transformative samtale arbejder sig overraskende hurtigt ind til de blokeringer, der hindrer en i at nå ens fulde potentiale. Den åbner mange døre til indsigt, hvis du er villig til at følge flowet og er ærlig i dine besvarelser.”

Hvordan foregår det?

Du vil opleve workshoppen som en struktureret samtale inddelt i 6 faser. Jeg giver en grundig introduktion til dagen og starter med en række øvelser, så vi skaber et opmærksomt rum, hvor du har fokus mod dig selv og dit inderste. 


Jeg guider jer igennem faserne med øvelser og spørgsmål, som du også har på papir foran dig. Jeg læser dem op, og du skriver løbende de svar ned, du kommer i kontakt med. Der vil være god tid til refleksion og til at være i den tilstand, som du oplever i forbindelse med dine svar. Samtidig vil du mærke kraften i rummet, når I mange på samme tid søger ind i jer selv og er i den transformative proces.

Konkret inspireret handling efterfølgende er en del af workshoppen. Først der mærker du for alvor transformationen, først der er workshoppen slut.


Du er velkommen til at deltage selv, men jeg vil opfordre dig til at tage en fortrolig ven med, så I kan dele oplevelsen. Det vil gøre jeres transformation stærkere og værdien større, når I efterfølgende kan dele jeres indsigter med hinanden og støtte hinanden i jeres inspirerede handlinger.  

Hvem er din erfarne coach? 

Gennem de seneste 17 år har jeg studeret og arbejdet med personlig udvikling, high performance psykologi og spiritualitet. Jeg er uddannet dynamisk terapeut, professionel coach, life coach og NLP master. Jeg brænder for at finde og udvikle metoder og redskaber, der skaber dyb transformation og frigørelse af dit sande potentiale. Jeg vil give dig muligheden for at skabe det bedst mulige liv for dig selv.

Har du brug for at vide mere om mig og min baggrund, kan du finde det her.

De praktiske informationer 

Dato: 23. oktober 2019


Tid: 9.00-17.00


Maks. 16 deltagere på holdet – først til mølle

 

Din investering: Du kan deltage gratis i workshoppen

Årsagen er simpel: Det er en pilotworkshop. Den erfaring og feedback, du giver mig ved at deltage, er uvurderlig. Som tak, deltager du gratis.

 

Det får du:

 • 1 dags oplevelsesorienteret workshop med Den Transformative Samtale

 • Undervisningsmaterialer

 • Forplejning: kaffe, the, vand, frugt. ( Du skal selv medbringe en let frokost. Sandwich, salat eller lign.)

 • En dag, hvor du finder svar i dit hjerte og tager inspireret handling efterfølgende

 

Sted: 

Silent Mind Circle
Ved Slusen 30
2300 København

Find svar i dit hjerte, og udlev dit ægte jeg 

Ud fra min erfaring har jeg samlet de bedste elementer i Den Transformative Samtale. Metoden bygger på den filosofi og forskning, der viser, at når du er ægte og tro imod dig selv, bliver du gladere, roligere, får mere positiv energi, bedre flow, større kreativitet og inspiration, mere mod og handlekraft. Den transformation vil du opleve gennem workshoppen – måske sammen med en fortrolig ven.

Deltag gratis i workshoppen - Tilmeld dig her:

Du tilmelder dig gratis ved at udfylde nedenstående kontaktformular og kort beskriver det du ønsker at få coaching på. Når du modtager min bekræftelse er du tilmeldt. Det er først til mølle

Jeg glæder mig til at møde dig.

 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon

Anders Søndergaard © 2020   info@anderssondergaard.dk  Tlf. 26 80 13 09